Consell escolar

Què és?

El consell és l'òrgan de participació dels diferents sectors que formen la comunitat educativa del col·legi.

Funcions

La seva funció principal és debatre, analitzar, avaluar i prendre decisions sobre els temes proposats per la direcció del centre.

Membres

El formen els representants de la comunitat educativa: direcció, equip docent, alumnes, famílies, personal d'administració i serveis...

Els representants del consell ho són per un període de quatre anys, però cada dos anys es convoquen eleccions per renovar la meitat dels seus membres. Les darreres eleccions han configurat la següent composició del consell:

Joaquín Martín  Director

Esther Fernández Cap d'estudis

Berta de Buen Professora

Tamara Rodríguez Professora

Pilar Mata Professora

Cristina Fernández Mare

Sonia García Mare

Sandra Gisbert Mare

Noemí Vera Mare

Les mares i pares que participen en el consell fan una tasca de representació. Això significa que, com a membres del consell, la seva participació no és a títol individual sinó en representació de totes les famílies, donant veu a les seves peticions, preocupacions i iniciatives.