Consell escolar

Què és?

El consell és l'òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern del col·legi.

Funcions

La funció principal del consell escolar és debatre, analitzar, avaluar i prendre decisions sobre els temes proposats pel director del centre.

Membres

El formen els representants de la comunitat educativa, és a dir, direcció, equip docent, alumnes, famílies, personal d'administració i serveis...

Els representants del consell ho són per un període de quatre anys, però cada dos anys es convoquen eleccions per renovar la meitat dels seus membres. Les darreres eleccions han configurat la següent composició del consell:

Joaquín Martín  Director

Patricia Ballesteros Cap d'Estudis

Pilar Mata Professora

Teresa Noya Professora

Ana Rodríguez Professora

Antonio Casado Pare

Sonia García Mare

Sandra Gisbert Mare

Noemí Vera Mare

Les mares i pares que participen en el consell fan una tasca de representació. Això significa que, com a membres del consell, la seva participació no és a títol individual sinó en representació de totes les famílies, donant veu a les seves peticions, preocupacions i iniciatives.