top of page

Consell escolar

Què és?

El consell és l'òrgan de participació dels diferents sectors que formen la comunitat educativa del col·legi.

Funcions

La seva funció principal és debatre, analitzar, avaluar i prendre decisions sobre els temes proposats per la direcció del centre.

Membres

El formen els representants de la comunitat educativa: direcció, equip docent, alumnes, famílies, personal d'administració i serveis...


Els representants del consell ho són per un període de quatre anys, però cada dos anys es convoquen eleccions per renovar la meitat dels seus membres. Les darreres eleccions han configurat la següent composició del consell:

Joaquín Martín  Director
Andrea Moros Cap d'estudis
Loli Ramos Professora
Ana Rodríguez Professora
Berta De Buen Professora

Sonia García Mare
Cristina Fernández Mare
Verónica Molina Mare
Raquel Pavón Mare

Les mares i pares que participen en el consell fan una tasca de representació. Això significa que, com a membres del consell, la seva participació no és a títol individual sinó en representació de totes les famílies, donant veu a les seves peticions, preocupacions i iniciatives.


 

bottom of page