top of page

Sostenibilitat

Hort escolar

Curs: 1r i 2n Ed. Primària

Descripció: els nens i nenes cuiden l'hort escolar que es troba al terrat de l'edifici. Planten hortalisses i aprenen de primera mà el procés de creixement dels vegetals. Els permet apropar-se
a la natura i millorar els hàbits alimentaris saludables.

Punts de reciclatge

Curs: tot el col·legi

Descripció: totes les aules disposen de papereres per dur a terme la recollida
selectiva. També reciclem l'oli de cuina.

Energies renovables

Curs: tot el col·legi

Descripció: tot l'edifici disposa de sistema de calefacció. Funciona gràcies a dues plaques solars tèrmiques instal·lades al terrat de l'edifici. Això permet un estalvi 
energètic pel que fa a la despesa
en el consum de gas.

Tecnologia LED

Curs: tot el col·legi

Descripció: les lluminàries de totes les nostres instal·lacions són de tecnologia LED. Ens aporten una major qualitat de llum i a la vegada estalviem electricitat. Tota l'energia elèctrica que utilitzem prové de fonts renovables.

bottom of page