Sostenibilitat

Hort escolar

Curs: 1r i 2n curs Ed. Primària

Descripció: l'alumnat s'encarrega de cuidar l'hort escolar que es troba al terrat de l'edifici. Planten hortalisses i aprenen de primera mà el procés de creixement dels vegetals. Els permet apropar-se a la natura i millorar els hàbits alimentaris i saludables.

Punts de reciclatge

Curs: tot el col·legi

Descripció: totes les aules disposen de papereres per poder dur a terme de forma eficient la recollida selectiva. El centre també recicla l'oli de cuina usat.

Energies renovables

Curs: tot el col·legi

Descripció: tot el centre disposa de calefacció. Aquest sistema funciona gràcies a dues plaques solars tèrmiques instal·lades al terrat de l'edifici. Això permet un estalvi energètic pel que fa a la despesa en el consum de gas.