Projecte educatiu

Noves tecnologies

El nostre col·legi vol situar-se a l'avantguarda de la innovació pedagògica. Per això tots els nostres esforços van encaminats a aconseguir un model educatiu basat en les noves tecnologies com a eina fonamental en l'aprenentatge de l'alumnat juntament amb els projectes d'experimentació i els treballs cooperatius

 

Per fer-ho possible totes les aules de l'escola disposen de pantalles digitals interactives  on es desenvolupa l’aula virtual associada a cada matèria. A educació infantil utilitzem Ninus, un mètode interactiu que  genera atenció, motivació i dinàmiques col·laboratives entre els infants que interactuen amb tot el cos mitjançant una projecció al terra. Els continguts també es treballen en anglès. A més a més, a 5è i 6è de primària les matèries de castellà, català, anglès i matemàtiques s’imparteixen amb tauletes digitals des d'on els nois i noies aprenen continguts i realitzen activitats de forma personalitzada, veient els seus progressos a l’instant. 

Al llarg de tots els cursos d'educació infantil i primària es desenvolupen diversos projectes basats en l'experimentació. Així doncs,  les classes de 1r i 2n són les encarregades de cuidar l'hort de l'escola, apropant els hàbits de menjar saludables i a la vegada aprenent de primera mà el procés de creixement de les verdures i hortalisses. Dins dels projectes d'experimentació també hi ha el laboratori, on l'alumnat de tots els cursos hi participa portant a la pràctica experiments.

Pel que fa als treballs en grup es fomenta la col·laboració entre els alumnes tant a educació infantil com a primària. A les nostres aules els nens i nenes treballen en grups de quatre, realitzen activitats de forma conjunta i troben solucions plegats.