Projecte educatiu

Noves tecnologies

El nostre col·legi vol situar-se a l'avantguarda de la innovació pedagògica. Per això tots els nostres esforços van encaminats a aconseguir un model educatiu basat en les noves tecnologies com a eina fonamental en l'aprenentatge de l'alumnat juntament amb els projectes d'experimentació i els treballs grupals

 

Per fer-ho possible totes les aules de l'escola disposen de pantalles digitals interactives per tal d'explicar els continguts d'una manera motivadora i senzilla tot fomentant la participació dels alumnes. A educació infantil treballem amb Ninus, un projector que marca sobre el terra diversos jocs que han de resoldre. A més a més, a 5è i 6è de primària es treballen les matèries de llengua catalana, castellana, anglès i matemàtiques mitjançant tauletes digitals des d'on els nois i noies resolen activitats d'una forma més dinàmica. 

Al llarg de tots els cursos d'educació infantil i primària es desenvolupen diversos projectes basats en l'experimentació. Així doncs,  les classes de 1r i 2n són les encarregades de cuidar l'hort de l'escola, apropant els hàbits de menjar saludables i a la vegada aprenent de primera mà el procés de creixement dels vegetals. Dins dels projectes d'experimentació també hi ha el laboratori, on l'alumnat de tots els cursos hi participa portant a la pràctica experiments.

Pel que fa als treballs en grup es fomenta la col·laboració entre els alumnes tant a educació infantil com a primària. A les aules es treballa en grups de quatre, el que permet realitzar activitats de forma conjunta, resoldre dubtes...