top of page

Projecte educatiu

Noves tecnologies


El nostre col·legi vol situar-se a l'avantguarda de la innovació pedagògica. Per això tots els nostres esforços van encaminats a aconseguir un model educatiu basat en les noves tecnologies com a eina fonamental en l'aprenentatge de l'alumnat juntament amb els projectes d'experimentació i els treballs cooperatius
 
Per fer-ho possible totes les aules del col·legi disposen de pantalles digitals interactives on es desenvolupa l’aula virtual associada a cada matèria. A educació infantil utilitzem Ninus, un mètode interactiu que  genera atenció, motivació i dinàmiques col·laboratives entre els infants que interactuen amb tot el cos mitjançant una projecció al terra. Els continguts també es treballen en anglès. A més a més, a 5è i 6è de primària les matèries de castellà, català, anglès i matemàtiques s’imparteixen amb Chromebooks des d'on els nois i noies aprenen continguts i realitzen activitats de forma personalitzada, veient els seus progressos a l’instant. 

Al llarg de tots els cursos d'educació infantil i primària es desenvolupen diversos projectes basats en l'experimentació. Les classes d'infantil són les encarregades de cuidar l'hort de l'escola, apropant els hàbits de menjar saludables i aprenent de primera mà el procés de creixement de les verdures i hortalisses. Dins dels projectes d'experimentació també hi ha el laboratori, on l'alumnat de tots els cursos hi participa realitzant experiments.

Pel que fa als treballs en grup es fomenta la col·laboració entre els alumnes tant a educació infantil com a primària. A les nostres aules els nens i nenes treballen en grups de quatre, realitzen activitats de forma conjunta i troben solucions plegats. 

bottom of page