Instal·lacions

Els diferents espais que formen el col·legi constitueixen una part essencial en el desenvolupament de la personalitat i el coneixement de l'alumnat. És per això que es cuiden al màxim les instal·lacions i els materials que possibiliten l'aprenentatge i el desenvolupament dels infants.

 

Els petits racons presents a les aules d'infantil fomenten el joc simbòlic que permet desenvolupar el pensament creatiu i ajudar a resoldre conflictes, tensions i sentiments entre els infants. 

 

Totes les aules disposen de pantalles digitals interactives on s’expliquen els continguts de forma més dinàmica i són d’àmplies dimensions, el que permet realitzar treballs grupals. 

 

Per completar la tasca docent el col·legi també compta amb un poliesportiu on realitzar psicomotricitat, una aula d’informàtica, una sala de reforç per dur a terme l’acompanyament als alumnes que ho necessitin, una biblioteca amb l'objectiu de fomentar la lectura, un laboratori on es fan experiments i es posen en pràctica aquells coneixements més abstractes i un hort al terrat de l'edifici on es fomenten els hàbits de menjar saludables.