top of page

Instal·lacions


Els diferents espais que formen el col·legi constitueixen una part essencial en el desenvolupament de la personalitat i el coneixement de l'alumnat. Per això cuidem les instal·lacions i els materials que possibiliten l'aprenentatge dels infants.
 
Els petits racons presents a les aules d'infantil fomenten el joc simbòlic que permet posar en pràctica el pensament creatiu i ajudar a resoldre conflictes, tensions i sentiments entre els infants. 
 
Totes les classes disposen de pantalles digitals interactives on es treballa l’aula virtual associada a cada matèria i on s'expliquen els continguts de forma més dinàmica. Les aules són d’àmplies dimensions, el que permet realitzar treballs grupals. 
 
Per completar la tasca docent el col·legi també compta amb un poliesportiu on realitzar psicomotricitat, una aula d’informàtica, una sala d'atenció individualitzada per dur a terme l’acompanyament als alumnes que ho necessitin, una biblioteca amb l'objectiu de fomentar la lectura, un laboratori on es fan experiments i es posen en pràctica aquells coneixements més abstractes i un hort al terrat on es fomenten els hàbits de menjar saludables. 

bottom of page