top of page

Educació Infantil

Llibres
de lectura
Pantalla digital interactiva
Llista de càrrecs
Joc simbòlic
Punt de reciclatge


Aquesta etapa és una de les més rellevants pels infants. Durant aquests tres anys es produeix la descoberta d'ells mateixos, del seu entorn i el desenvolupament de la comunicació i el llenguatge. A l'educació infantil els nens i nenes comencen a adquirir la seva pròpia personalitat i es mostren:

Curiosos perquè volen conèixer el món que els envolta.
Creatius perquès són flexibles i oberts al canvi.
Cooperatius perquè estan disposats a treballar amb altres i a compartir els seus coneixements.
Compromesos perquè compten amb valors sòlids.
Crítics perquè tenen noves formes de pensament.
Connectats perquè són capaços d’aprendre a partir de la cerca en les xarxes.
Equilibrats perquè volem que adquireixin un bon desenvolupament emocional, cognitiu i psicomotriu.

És per això que els i les mestres de la nostra escola acompanyen els infants a formar el seu propi jo i a relacionar-se amb el n que els envolta mitjançant projectes, contes, jocs simbòlics, treballs en equip, sortides pedagògiques, activitats psicomotrius... També donem especial importància a la llengua anglesa, garantint que els infants tinguin diàriament classe d'anglès des d'I3

A més a més, per tal de fomentar la descoberta d'ells mateixos i establir i potenciar el vincle col·legi-família fem que cada nen  i nena sigui protagonista de la classe per un dia, ens expliqui els seus gustos i aficions i ens presenti la seva família, potenciant els lligams afectius.


 

bottom of page