Educació Infantil

Llibres
de lectura
Pantalla digital interactiva
Llista de càrrecs
Joc simbòlic
Punt de reciclatge

Aquesta etapa és una de les més rellevants pels infants. Durant aquests tres anys es produeix la descoberta d'ells mateixos, del seu entorn i el desenvolupament de la comunicació i el llenguatge. A l'educació infantil els nens i nenes comencen a adquirir la seva pròpia personalitat i es mostren:

Curiosos perquè volen conèixer el món que els envolta.

Creatius perquès són flexibles i oberts al canvi.

Cooperatius perquè estan disposats a treballar amb altres i a compartir els seus coneixements.

Compromesos perquè compten amb valors sòlids.

Crítics perquè tenen noves formes de pensament.

Connectats perquè són capaços d’aprendre a partir de la cerca en les xarxes.

Equilibrats perquè volem que adquireixin un bon desenvolupament emocional, cognitiu i psicomotriu.

És per això que el professorat de la nostra escola acompanya als infants a formar el seu propi jo i a relacionar-se amb el n que els envolta mitjançant projectes, contes, jocs simbòlics, treballs en equip, sortides pedagògiques, activitats psicomotrius...