top of page

Experimentació

Laboratori

Curs: tot el col·legi

Descripció: els alumnes desenvolupen 
els continguts teòrics explicats a l'aula.
Descobreixen el seu entorn i aprenen aquells conceptes més abstractes per mitjà de diverses pràctiques amb l'ajuda de maquetes, cossos geomètrics...

​Música

Curs: tot el col·legi

Descripció: els alumnes aprenen vivint 
i experimentant la música en primera persona. Això s'aconsegueix a través de dances, cançons, audicions actives, narracions i activitats d'interpretació i creació.

Plàstica

Curs: tot el col·legi

Descripció: s'afavoreix la creativitat i la imaginació, que té com a objectiu que l'infant pugui compartir sentiments,
idees i experiències estètiques gràcies a la creació de produccions artístiques.

Psicomotricitat

Curs: Ed. Infantil

Descripció: mitjançant el joc, els salts,
l'observació  la manipulació d'objectes. d'objectes... els infants treballen conceptes relatius a l'espai i el temps adquirint les destreses motrius necessàries per a l'equilibri, la vista i la relació amb els altres.

bottom of page