Caràcter propi

1

Utilitzem metodologies innovadores, volem que els nostres alumnes aprenguin amb motivació i entusiasme.

2

Atenem les necessitats individuals dels alumnes amb tutories, classes de reforç en grups reduïts i un seguiment individualitzat.

3

Els infants tenen diàriament classe d'anglès des de P3. A 5è i 6è de primària incorporem l’aprenentatge del francès com a 2a llengua estrangera.

4

Eduquem en el respecte, la convivència, la responsabilitat i l’esforç personal per a créixer com a persones.

5

Incorporem les noves tecnologies a les aules: pantalles digitals, tauletes i programes virtuals interactius: Snappet, aula virtual Santillana, Ninus i Be Boot.

6

Volem que els nostres alumnes es preparin per al futur, esdevenint persones competents.

Oferim un ampli ventall de serveis: acollida matinal, servei de menjador amb cuina pròpia, extraescolars, Summer Camp…

7

Mantenim vives les festes i tradicions: la Castanyada, el Nadal, la rua del Carnaval, els Jocs Florals…

8