Tecnologia

Pantalles digitals interactives

Curs: tot el col·legi

Descripció: en aquestes pantalles es projecten explicacions, vídeos, jocs i activitats que els alumnes poden resoldre de forma tàctil a la pantalla.

Be Boot

Curs: Ed. Infantil 3, 4 i 5 anys

Descripció: es duen a terme experiments que pretenen fer més fàcil l'aprenentatge de ciències abstractes, com ara les matemàtiques, mitjançant activitats amb cossos geomètrics. També es treballa l'espai, els planetes i el cos humà i les seves parts amb maquetes.

Ninus

Curs: Ed. Infantil 3, 4 i 5 anys

Descripció: és un joc interactiu que afavoreix l'aprenentatge a través de la psicomotricitat. Mitjançant un projector es mostren a terra diferents jocs i els infants s'han d'anar movent per poder avançar caselles.

Be Boot

Curs: Ed. Infantil 3, 4 i 5 anys

Descripció: és un robot que té forma d'abella. Els alumnes han de configurar una ruta prèviament per tal que el robot la segueixi. El joc consisteix a crear circuits i programar l'abella per tal que vagi pels camins predeterminats.

Be Boot

Curs: Ed. Infantil 3, 4 i 5 anys

Descripció: es duen a terme experiments que pretenen fer més fàcil l'aprenentatge de ciències abstractes, com ara les matemàtiques, mitjançant activitats amb cossos geomètrics. També es treballa l'espai, els planetes i el cos humà i les seves parts amb maquetes.

Tauletes digitals

Curs: 5è i 6è curs Ed. Primària

Descripció: els alumnes treballen els continguts explicats a classe per mitjà de tauletes. En aquests dispositius resolen activitats que es corregeixen automàticament; després el professor té accés als resultats.