Digitalització

Pantalles digitals interactives

Curs: tot el col·legi

Descripció: en aquestes pantalles es projecten explicacions, vídeos, jocs i activitats que els alumnes resolen de forma tàctil a la pantalla. Es treballen els continguts de l'aula virtual.

Ninus

Curs: Ed. Infantil

Descripció: és un mètode interactiu que genera atenció, motivació i dinàmiques col·laboratives entre els infants que interactuen amb tot el
cos mitjançant
una projecció al terra.
Els continguts es treballen també en anglès.

Be Boot

Curs: Ed. Infantil

Descripció: és un robot que té forma d'abella. Els alumnes han de configurar una ruta prèviament per tal que el robot la segueixi. Consisteix a crear circuits i programar l'abella per tal que vagi pels camins predeterminats.

Tauletes digitals

Curs: 5è i 6è Ed. Primària

Descripció: els alumnes treballen els continguts explicats a classe per mitjà de tauletes. En aquests dispositius resolen activitats que es corregeixen automàticament; després el professor
té accés als resultats.

Aula Virtual

Curs: 1r, 2n, 3r i 4t Ed. Primària

Descripció: a través d'Aula Virtual podreu accedir als llibres digitals que utilitzem a classe i utilitzar tota la resta de recursos interactius que ofereix la plataforma.