top of page

Plans d'empresa

Pla d'actuació per a la prevenció i sanció de l'assetjament laboral

Pla d'actuació per a la prevenció i sanció de l'assetjament sexual
i/o per raó de sexe

Pla d'actuació davant de situacions de
violència laboral

Pla de prevenció de
riscos durant l'embaràs
i la lactància

Pla de
desconnexió digital

Registre de jornada

Registre retributiu

bottom of page